เนคเทค จัดการแข่งขัน AI for All THAIs HACKATHON 2020 Online เฟ้นหามือดี ชิงรางวัลมูลค่า 2 แสนบาท เปิดโอกาสนักพัฒนาสามารถเข้าถึงและใช้งาน AI For Thai Platform อย่างไร้ข้อจำกัด

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดการแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020 ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Driving Thailand into AI Nation เปิดโอกาสให้ นักพัฒนาอิสระ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่เข้าแข่งขันสามารถหยิบผลงาน พร้อมใช้ในรูปแบบ API ที่ให้บริการอยู่บน aiforthai.co.th ไปประยุกต์สร้างสรรค์ให้เกิดชิ้นงานที่ใช้งานได้จริง

ดร.ชัย วุฒิวิวัตน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ยาวกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับงานวิจัยเชิงภาษาไทย และเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาในงานสัมมนาวิชาการ NECTEC ACE 2019  เนคเทคได้เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย (AI For Thai Platform) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทำ Proof of Concept ชิ้นงานได้โดยง่าย และที่สำคัญ AI For Thai สามารถเข้าใจบริบทของประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีของต่างชาติ

การจัดกิจกรรมแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020 นี้ เดิมมีกำหนดจัดงาน ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทำให้การจัดงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป  จนกระทั่งตอนนี้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถจัดกิจกรรมได้บ้างแล้ว  แต่เพื่อลดความเสี่ยงของผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ในช่วง New Normal จึงได้ปรับการแข่งในสู่แบบออนไลน์ การแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020 Online จึงเป็นมิติใหม่ในการแข่งขันที่เราจะอยู่ร่วมกันถึง 38 ชั่วโมง โดยเปิดหน้ากล้องทั้งทีมผู้แข่งขันและทีมผู้จัด โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแข่งขันในครั้งนี้ คือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน AI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และเพื่อสร้างกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรมที่นำร่องในการใช้งาน AI For Thai Platform สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 150 คน และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ ทั้งสิ้น 52 คน โดยแบ่งเป็น 21 ทีม ที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพ มีทั้ง  ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน นักพัฒนาอิสระ”

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์และหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษา กล่าวว่า “ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกใช้งานจากบริการจากแพลตฟอร์ม AI for Thai ได้ทาง aiforthai.in.th ซึ่งประกอบด้วย บริการด้านข้อความ(LANGUAGE) บริการด้านภาพและวีดิโอ (VISION) และบริการด้านการสนทนา (CONVERSATION) ซึ่งมีบริการให้เรียกใช้มากกว่า 20 บริการในนั้น โดยปัจจุบันมีคนเรียกใช้งานมากกว่า 1 ล้าน 2 แสนครั้ง เพื่อตอบโจทย์ AI and Post COVID-19 ชีวิตหลังจากสถานการณ์โควิท 19 จะเป็นอย่างไร สิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลายๆด้าน ทั้ง New normal , Social Distancing , Virtual, Contactless, Creative Tourism มาประกอบการพิจารณาสร้างสรรค์เป็นบริการ API พร้อมใช้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

ทีมที่ 16          Valiente

          ชื่อผลงาน        เครื่องมือการวิเคราะห์การประชุมออนไลน์

แนวคิด           การวิเคราะห์บทสนทนาการประชุมออนไลน์ด้วยเสียง สำหรับความสะดวกในการสืบค้นและถามตอบข้อมูลประวัติการประชุม

จุดเด่นคือ

– ประยุกต์ใช้ทั้ง เสียงและภาษา ได้เหมาะกับสถานการณ์

– ประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการประชุมออนไลน์ ที่เสียงเข้าแยกตาม Channel เรียบร้อยมาใช้งานกับ Partii API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– สามารถประยุกต์ใช้ความสามารถของ Sentiment analysis มาให้คะแนนข้อความได้อย่างดี

– อนาคต ถ้าทำสรุปความให้เสร็จ จะมีประโยชน์และใช้งานได้จริง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

          ทีมที่ 10          Lorem Dimsum

          ชื่อผลงาน        TelePet

แนวคิด           วินิจฉัยและรักษาสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยสัตว์แพทย์ของคุณจากระยะไกล ทุกที่ทุกเวลา ทุกที่ด้วย AI Virtual Assistant

จุดเด่นคือ

– ประยุกต์ใช้งาน ทั้งเสียงและภาษา ได้อย่างน่าสนใจ

– Present ดี และพร้อมเป็นอุตสาหกรรม

– ประยุกต์ใช้การถอดความจาก VDO มาช่วยถอดความจากวีดีโอเจ้าของสัตว์เลี้ยง

– ปรับใช้ ThaiMoji เพื่อช่วยบอกอารมณ์ข้อความที่ถอดได้ อย่างน่าสนใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

          ทีมที่ 14          T2C

ชื่อผลงาน        “URAI:สถาปัตยกรรมการถ่ายทอดเสียงภาษาไทยกลางและถิ่นแบบ Real-Time โดยอาศัย AI For Thai”

แนวคิด           โครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาการสื่อสารดังกล่าว ในโครงการนี้ ผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางสามารถเขียนข่าวเป็นภาษาไทยกลางได้โดยตรง หลังจากนั้นสถาปัตยกรรม URAI จะทำการแปลงเนื้อข่าวดังกล่าวเป็นภาษาไทยถิ่นโดยอัตโนมัติและทำการออกอากาศแบบ Real-time โดยอาศัยการช่วยเหลือของระบบ AI For Thai , ระบบ Deep Learning TTS ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ และระบบการออกอากาศสดที่สามารถใช้งานระบบ Augmented Reality เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเข้าใจง่ายของการรายงานข่าวสารยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นั้นนอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงกับทั้งการสื่อสารข่าวในสถานการณ์ Post-Covid แล้วยังจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดระบบ AI For Thai เข้าไปที่สายงานการรายงานข่าว และ สายงาน Augmented Reality/Virtual Reality อีกด้วย

จุดเด่นคือ

– สามารถประยุกต์ API ของ AI for Thai เพื่อต่อยอดให้เป็น Plug-in เพื่อใช้กับ UNREAL เพื่อประโยชน์การใช้งานได้ในอนาคต

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

          ทีมที่ 5           AI101

          ชื่อผลงาน        Covid Spread Area

แนวคิด           ระบบตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัย และการแพร่เชื้อจากการไอหรือจาม พร้อมระบุตำแหน่งในพื้นที่จำกัด

จุดเด่นคือ

– ต่อยอดเทคโนโลยี Action Detection เพื่อหาคนไอ/จาม ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

– ถ้าวัดขนาดห้องได้ จะสามารถพัฒนาไปหาระยะห่างระหว่างบุคคลได้ด้วย

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

          ทีมที่ 12          Ramintra United

ชื่อผลงาน        EpidEye: early warning and insight monitoring for future epidemic

แนวคิด           แอพพลิเคชันจะทำการหา insight เกี่ยวกับข้อมูลโรคระบาดในเมืองต่างๆ จากแหล่งข่าว และโซเชียลมีเดียจากทั่วทุกมุมโลก และแจ้งเตือนได้อย่างทันทวงทีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการระบาดใหญ่ของโรค

          จุดเด่นคือ

– ประยุกต์รวมเทคโนโลยีการรวบรวมข่าว มานำเสนอ ข่าวที่เกิดขึ้นในโลกโซเซียลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งเตือน ความเป็นไปได้ในการเกิดโรคระบาดในอนาคต

โดยตลอดระยะเวลา 38 ชั่วโมงของการแข่งขันที่เข้มข้นและท้าทาย สู่การนำเสนอผลงานสุดสร้างสรรค์ผ่านสายตาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 

  • ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง จาก- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  • ผศ.ดร. สรณะ นุชอนงค์ จาก- สถาบันวิทย์สิริเมธี และสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ประเทศไทย 
  • ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย จาก- บริษัท SYNPES ประเทศไทย และ Bangkok AI
  • ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล จาก- กสิกร บิซิเนสเทคโนโลยี กรุ๊ป 
  • ดร.อลิสา คงทน จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
  • ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
  • ดร.อโณชา รักชาติเจริญ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ผลงานจากผู้ชนะทั้ง 5 ทีม จะถูกนำไปเผยแพร่บน aiforthai.in.th เพื่อเปิดให้นักพัฒนาหรือผู้ที่สนใจเข้ามาลองใช้งานต่อไป  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s