สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563