วว.ลงพื้นที่กระบี่นำ วทน. เพิ่มมูลค่าขนแพะยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มรายได้ชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ คณะนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมนักวิจัยศูนย์เขี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ได้แก่ ดร.ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์ และ ดร.ธัญชนก เมืองมั่น ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่หารืองานวิจัย ณ. มหาวิทยาลัยแพะนานาชาติ ศรีผ่องฟาร์ม อ. เมือง จ. กระบี่

และเก็บตัวอย่างขนแพะซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากฟาร์ม เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสกัดน้ำมันและวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตสร้างสรรค์มูลค่าสูง (creation values) เช่น น้ำหอมและสารให้ความชุ่มชื่น (ceramide) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) เพิ่มรายได้และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้เกิดความยั่งยืน โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาพื้นที่ (บพท.)