พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ประกาศปิดชั่วคราว

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีความห่วงใยและตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาเที่ยวชม จึงของดการให้บริการพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทั้งพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Wisdom Farm เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19